Ebinger Consulting
https://ebinger.clickmeeting.com/ebinger-consulting
Permanent
Podstawy metodyki zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (ćwiczenia w EXCEL’u).
https://ebinger.clickmeeting.com/podstawy-metodyki-zdyskontowanych-przeplywow-pienieznych-dcf-cwiczenia-w-excel-u-
299,00zł